ShareThis

集装箱活动社受益者    今日启发他人的导师

March 2019

                                                                       励正中学集装箱活动社义工周欣瑩小姐。

22岁的励正中学校友周欣瑩小姐闲暇时,每星期会回到母校的学生活动中心——集装箱活动社当义工,协助推展学生计划和辅导学弟妹们。

欣瑩说,当义工是她回馈集装箱活动社的方式。中学时期的她,曾面对学业、交友和愤怒管理问题。所幸,在集装箱活动社的协助下,欣瑩获得支持与帮助,并更好地管理愤怒情绪。

若您也想跟欣瑩一样成为义工,协助儿童会的有需要儿童、青少年与家庭,请上网: www.childrensociety.org.sg/volunteer-join

 

« Back

Articles

View All